Mag ik wonen in dit pand?

Hoe te controleren of je mag wonen in een pand

Geert is gescheiden en woont tijdelijk in een vakantiehuisje van zijn moeder op vakantiepark De Broze Bergen. Ondanks het verdriet van Geert is dit een prima oplossing. Zijn vrouw en kinderen wonen in hun echtelijke woning. Totdat de echtelijke woning verkocht is, mag Geert in het vakantiehuisje van zijn moeder verblijven. 

Het zijn slechte tijden en het huis van Geert wordt maar niet verkocht. Er gaan maanden voorbij. Geert woont wel lekker op het vakantiepark. Het is er heerlijk rustig en hij heeft alle nodige voorzieningen. Na een jaar komt de gemeente om de hoek kijken. Waarom woont Geert in dit huisje? Vragen zij zich af. Een vakantiehuis is bedoeld om vakantie te vieren! 

Geert mag niet wonen in dit vakantiehuisje. Dat staat in het bestemmingsplan. Geert geeft aan dat hij zijn woning nog niet heeft verkocht, en dit voor hem een perfecte oplossing is. Jammer, zegt de gemeente. Wij vragen jou om binnen een maand deze vakantiewoning te verlaten. 

Geert vraagt zich af of hij hier wat tegen kan doen. Geert gaat zelf op zoek naar het bestemmingsplan. Hij gebruikt het volgende stappenplan om uit te zoeken of hij daadwerkelijk niet mag wonen in het vakantiehuisje van zijn moeder en of hij toch nog langer dan een maand in het vakantiehuisje kan vertoeven. 

Voor het lezen van een bestemmingsplan zoek je de bestemming op, je leest de bestemming en de regels die daarvoor gelden. Tot slot zijn er mogelijke oplossingen indien de bestemming niet past bij wat je daar wil gaan doen.

 1. Het opzoeken van de bestemming
 2. Hoe deze bestemming te lezen?
 3. Een mogelijke oplossing?

Het opzoeken van de bestemming

Op de website van ruimtelijkeplannen.nl kan Geert het bestemmingsplan inzien. 

 • klik op “plannen zoeken”
 • vul bij “zoek op adres” het adres in van vakantiepark te Broze Bergen en klik op “zoek”
 • links verschijnen onder kopje “BESTEMMINGSPLANNEN” de bestemmingsplannen die hier gelden
 • klik op “open zoekhulp” zodat je weet welk bestemmingsplan je hier moet gebruiken
 • bestemmingsplannen met de aanduiding “onherroepelijk” moet je bekijken (dit kunnen meerdere plannen zijn)
 • klik op het bestemmingsplan en rechts in beeld verschijnt de “PLEKINFO”
 • daar verschijnt de bestemming, de enkelbestemming is hier belangrijk
 • je hebt nu de bestemming te pakken, in dit geval “Recreatie”
 • klik op de bestemming, je komt nu in het bestemmingsplan zelf uit, je wordt automatisch doorverwezen naar het goede artikel
 • in dit artikel staat de bestemmingsomschrijving
 • zeer waarschijnlijk wordt hier aangegeven dat de grond bestemd is voor recreatiewoningen
 • scroll in deze regels naar het artikel “begrippen” en zoek naar de aanduiding “recreatiewoning”

Hoe deze bestemming te lezen? 

Geert heeft nu informatie over de bestemming van de vakantiewoning. De bestemming is zeer waarschijnlijk “recreatie”.

De meeste bestemmingsplannen hebben als omschrijving van een recreatiewoning:

“een gebouw dat dient als recreatief verblijf, waarvan de gebruikers hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben”

Hier wordt dus aangegeven dat de gebruikers hun vaste woon-of verblijfplaats ergens anders moeten hebben. Dit is ook precies de bedoeling van de bestemming recreatie. Geert mag dus af en toe  in een vakantiewoning verblijven, maar hij moet een vaste woon-of verblijfplaats ergens anders hebben (waar wel permanent gewoond mag worden). 

Geert heeft geen andere woon- of verblijfplaats. De gemeente heeft gelijk, Geert moet zijn biezen pakken. 

Let op!

Niet alleen Geert heeft dit probleem. Woon jij bijvoorbeeld in een pand met de bestemming “kantoor of bedrijf”? Loop hiervoor ook het vorige stappenplan door. Het kan zo zijn dat jij daar niet mag wonen.

Een mogelijke oplossing? 

Geert wil weten of hij toch mag blijven in de vakantiewoning. Voor de gemeente zijn er verschillende opties om hier (tijdelijk) aan mee te werken:

1. Gedogen

Gedogen betekent dat de gemeente (voorlopig) niet gaat handhaven. De gemeente moet aangeven waarom zij dit doet. De gemeente heeft namelijk in principe de verplichting om te handhaven. Reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat Geert toezegt zo snel mogelijk een nieuwe woning te vinden. Een andere reden kan zijn dat er een woningtekort is. Dit is een maatschappelijk probleem. Totdat dit probleem is opgelost, kan de gemeente er dus voor kiezen om niet te gaan handhaven.

2. Bestemmingsplan wijzigen 

Een mogelijkheid voor Geert is nog om het bestemmingsplan te laten wijzigen. De gemeente moet dan besluiten of zij wil dat de bestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming. Dit zal in veel gevallen erg lastig worden. De bedoeling van een bestemmingsplan is namelijk om alle gebieden in Nederland in te delen. Het ene stukje grond is bestemd voor woonwijken, het andere stukje grond is bestemd voor een winkelcentrum en zo is weer een ander stukje grond bestemd voor een vakantiepark. De gemeente zal dan ook niet snel een bestemmingsplan van een vakantiepark wijzigen. Mogelijk werkt de gemeente wel mee als een vakantiepark toch al niet meer functioneert als vakantiepark. Zo is er een voorbeeld waarbij een vakantiepark is omgetoverd tot woonwijk in Ermelo

3. Vergunning

Een laatste optie voor Geert is om een vergunning aan te vragen bij de gemeente. De vergunning kan dan gemakkelijk via de kruimelregeling worden verleend. Dit is een korte procedure. De gemeente kan dan tot een periode van 10 jaar toestemming geven om te wonen in de vakantiewoning. Ook hier is de vraag of de gemeente mee zou willen werken. De gemeente moet de vergunning motiveren. Daarbij moet de gemeente ook andere belangen meenemen in haar overweging. Zo is het bijvoorbeeld niet prettig voor een vakantiepark om permanente bewoners op het vakantiepark te hebben. Toeristen kunnen een minder groot vakantiegevoel ervaren. Ook worden woningen dan intensiever gebruikt. Uiteindelijk is het bijna altijd mogelijk voor de gemeente om een dergelijke vrijstelling te verlenen. Zo zie je in het vorige voorbeeld van de vakantiewoningen in Ermelo dat het mogelijk is. Belanghebbenden kunnen echter wel bezwaar maken tegen een vergunning en in beroep gaan bij de rechtbank. 

Het hangt dus echt van het bestemmingsplan en de gemeente af of Geert in de vakantiewoning mag wonen. Neem daarom ook contact op met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Het uitzoeken van de juiste bestemming van een pand kan erg ingewikkeld zijn. Wij hebben geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen hoe je dit kunt doen. Mocht je toch niet zeker zijn van je zaak, dan kun je contact opnemen met een jurist.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved