Wat is geheimcode 7?

geheimcode 7

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op het moment dat je kiest voor geheimcode 7, dan kunnen instanties niet zomaar jouw gegevens opvragen. Je kan een geheimcode 7 verzoek indien bij de gemeente waarin je ingeschreven staat. Instanties, bijvoorbeeld het bedrijf waar je werkzaam bent, kunnen dan niet zonder toestemming jouw gegevens opvragen. Zij kunnen dan alleen jouw gegevens krijgen als jij daarvoor toestemming geeft. Dit is bijvoorbeeld van belang als je in een blijf-van-mijn-lijfhuis zit.

Wat zijn BRP-gegevens?

In de Basisregistratie Persoonsgegevens staan persoonsgegevens van alle mensen die in Nederland ingeschreven zijn. Hierin staan in ieder geval de volgende gegevens::

–          Naam;

–          Adres;

–          Woonplaats;

–          Geboortedatum;

–          Geboorteplaats;

–          Burgerservicenummer.

Andere gegevens die in het BRP-systeem kunnen staan zijn bijvoorbeeld een telefoonnummer of e-mailadres. Deze gegevens heb je dan zelfstandig toegevoegd of je hebt toestemming gegeven aan de gemeente dat deze gegevens worden toegevoegd.

Waar kan ik mijn BRP vinden?

Je kunt je eigen persoonsgegevens inzien via www.mijnoverheid.nl. Onder het kopje ‘Persoonlijke gegevens’ kan je jouw BRP vinden. De gegevens van eventuele minderjarige kinderen staan ook onder jouw persoonlijke gegevens vermeld. Je hebt DigiD nodig om in te kunnen loggen op mijnoverheid.

Wat is geheimhouding persoonsgegevens?

Iedereen mag zijn persoonsgegevens in de BRP onder de geheimcode 7 laten inschrijven. Verschillende instanties kunnen dan niet bij jouw persoonsgegevens komen, tenzij jij daarvoor toestemming geeft. Toch is er een aantal instanties die automatisch toegang kan krijgen tot jouw persoonsgegevens, ook zonder jouw toestemming. De overheid heeft een lijst gemaakt met daarin de instanties die jouw persoonsgegevens mogen opvragen:

–          Gemeenten

o   De gemeente waar jij woont of (bij een verhuizing) gaat wonen. De gemeente kan toegang krijgen voor de verwerking van jouw inschrijfadres. Zodoende weet de overheid waar jij woonachtig bent en naar welk adres zij post moeten sturen. 

–          Onderzoeksinstanties

o   Zoals universiteiten die onderzoek doen naar ziektebestrijding, bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie. Een ander voorbeeld is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat bijvoorbeeld onderzoek doet naar sterftecijfers.

–          Gezondheidsorganisaties

o  Bijvoorbeeld ziekenhuizen of de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Deze instanties kunnen toegang krijgen vanwege een goede zorg voor de patiënten of om onderzoek te doen naar de volksgezondheid (bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie).

–          Organisaties voor rechtshandhaving en openbare orde

o   Bijvoorbeeld de politie, rechtbanken en ministeries. Zij kunnen toegang krijgen in verband met de opsporing van criminaliteit.

–          Algemene zorgorganisaties

o   Zoals jouw zorgverzekeraar of het Centraal Administratiekantoor (CAK). Op die manier kan gecontroleerd worden of je een zorgverzekering hebt. Iedereen in Nederland is namelijk verplicht om een zorgverzekering te hebben.

–          Belastingorganisaties

o   Zoals de Belastingdienst. Zij kunnen op die manier controleren of jij belastingaangifte hebt gedaan en of jij voldoende belasting betaalt. Daarnaast kan de Belastingdienst door middel van jouw inschrijfadres beoordelen of jij bijvoorbeeld in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Daarnaast zijn er, afhankelijk van jouw situatie, nog een aantal instanties die toegang kunnen krijgen:

–          Kinderen

o   Op het moment dat je kinderen hebt, kunnen gemeentelijke jeugd- of wijkteams bij jouw gemeente deze gegevens opvragen. Zij kunnen helpen bij de opvoeding van kinderen of als je in een scheiding ligt. Daarnaast kan de Raad voor de Kinderbescherming jouw persoonsgegevens ook opvragen, bijvoorbeeld als jouw kind in aanraking is geweest met de politie.

–          Pensioen

o   Als je pensioen krijgt of pensioenpremie betaalt, dan kunnen pensioenorganisaties toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Pensioenorganisaties gebruiken deze gegevens om te controleren of iedereen genoeg premie betaalt en om pensioenen uit te keren. Een voorbeeld van een pensioenorganisatie is de Sociale Verzekeringsbank.

–          Onderwijs

o   Volg je een studie en/of ga je naar school? Dan kunnen onderwijsorganisaties toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Op die manier kunnen deze organisaties controleren of jij wel voldoet aan de leerplicht en of je bijvoorbeeld recht hebt op studiefinanciering. Voorbeelden van onderwijsorganisaties zijn de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

–          Onroerend goed

o   Ben je eigenaar van een huis? Dan ben je eigenaar van onroerend goed. De gegevens van iedereen die eigenaar is van onroerend goed (bijvoorbeeld een huis, bedrijfspanden of stukken grond) kunnen worden opgevraagd door onroerend goed organisaties. De bekendste organisaties zijn het Kadaster en de Openbare Registers. 

–          Rijbewijs

o   Op het moment dat je een rijbewijs hebt, kunnen wegverkeerorganisaties jouw persoonsgegevens opvragen. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) registreert kentekens en rijbewijzen. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

bv oprichten

Checklist oprichten BV

Bij het oprichten van een BV moet je aan de volgende verplichtingen denken: Notariële akte van oprichting

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved