Kan iemand anders je inschrijven bij de gemeente? 

iemand-anders-inschrijven-gemeente

In de meeste gevallen moet je jezelf inschrijven bij de gemeente. In de onderstaande gevallen kunnen (of moeten) anderen het voor jou doen of kan (of moet) jij het voor anderen doen. 

 • Iedereen die 16 of ouder is kan zichzelf inschrijven bij de gemeente.
 • Getrouwde of geregistreerde partners kunnen elkaar inschrijven bij de gemeente.
 • Ouders, voogden of verzorgers kunnen hun minderjarige kinderen inschrijven bij de gemeente.
 • Ouders kunnen meerderjarige kinderen die nog bij hun in huis wonen inschrijven bij de gemeente.
 • Meerderjarige kinderen kunnen hun ouders die bij hun in huis wonen inschrijven bij de gemeente. 
 • De curator kan de persoon die onder curatele is gesteld inschrijven bij de gemeente.
 • Een gemachtigde kan namens de persoon door wie hij of zij gemachtigd is, inschrijven bij de gemeente.  

Wat is een curator?

Een curator regelt voor iemand anders, degene die onder curatele is gesteld, zijn of haar persoonlijke zaken en geldzaken. Dit doet de curator, omdat diegene dat zelf niet meer goed kan. Alleen een persoon die 18 jaar of ouder is kan onder curatele staan. Curatele vraag je aan bij de rechter. 

Wat houdt machtigen in?

Door middel van machtigen kan je iemand anders de bevoegdheid geven iets voor jou te doen of te regelen wat diegene zonder de machtiging niet zomaar voor jou kan doen. Dit wordt ook wel een volmacht genoemd. Een machtiging kun je voor allerlei dingen gebruiken, denk hierbij aan 

 • het regelen van belastingzaken;
 • het aanvragen van uitkering of toeslag;
 • het regelen van zorgzaken enzovoorts. 

Een gemachtigde kan ook namens de persoon door wie hij of zij gemachtigd is degene inschrijven bij de gemeente. De meeste gemeenten kennen hiervoor een machtigingsformulier. Op dit formulier moeten de gegevens van de gemachtigde en degene die de volmacht geeft worden ingevuld. Nadat degene die de volmacht geeft het formulier heeft ondertekend, kan de gemachtigde naar de gemeente om het nieuwe adres door te geven.

Hierbij moet de gemachtigde het originele, ondertekende formulier, een kopie van het identiteitsbewijs van degene die de volmacht heeft gegeven en een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde zelf meenemen. 

Hoe kan je je inschrijven bij de gemeente?

Dit kun je doen door je nieuwe adres persoonlijk, digitaal of schriftelijk door te geven aan de gemeente waar je gaat wonen. Daarna past de gemeente jouw adres aan in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Wat heb ik nodig om mijzelf in te schrijven bij de gemeente?

Om je verhuizing door te geven heb je een geldig legitimatiebewijs nodig. Dit kan een paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument zijn.

Daarnaast heb je ook een zogenaamd bewijs van bewoning nodig. Dit kan een huurcontract, koopakte of een toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner zijn. Omdat je een bewijs van bewoning nodig hebt, kun je jezelf niet zomaar ergens inschrijven. Je moet kunnen laten zien dat het ook echt jouw woonadres is of wordt.

Wat is de Basisregistratie Personen (BRP)?

In de BRP staan de gegevens van iedereen die in Nederland woont (ingezetenen) en mensen die Nederland hebben verlaten (niet-ingezetenen). In de BRP staan bijvoorbeeld de volgende gegevens over jou:

 • namen, geslacht en BSN;
 • gegevens van jouw ouders;
 • jouw nationaliteit;
 • de gegevens van jouw man of vrouw;
 • jouw adres;
 • gegevens van jouw kinderen.

Als je langer dan acht maanden niet in Nederland woont, dan worden jouw gegevens uit de BRP gehaald. Als je daarna weer in Nederland komt wonen, dan moet je jezelf weer opnieuw inschrijven bij de gemeente.

Wanneer moet ik mij inschrijven bij de gemeente?

Je moet jouw verhuizing binnen vier weken voor of uiterlijk vijf dagen nadat jouw adres verandert doorgeven bij de gemeente. De datum die je noemt bij het doorgeven van jouw verhuizing, geldt als de verhuisdatum. Let erop dat je dit binnen de genoemde termijn doet, want een gemeente mag een boete van maximaal €325,- geven als je jouw nieuwe adres niet op tijd doorgeeft. 

Is inschrijven bij de gemeente verplicht?

Inschrijven bij de gemeente is verplicht. 

Wat gebeurt er als je je niet inschrijft bij de gemeente?

Als je niet of verkeerd staat ingeschreven, dan kan dit veel gevolgen hebben. Een paar voorbeelden zijn:

 • Je kan geen rijbewijs, paspoort of identiteitskaart aanvragen. 
 • Je hebt geen recht op huurtoeslag, studiefinanciering, een uitkering of andere financiële steun vanuit de overheid. 
 • Je kan geen parkeervergunning krijgen.
 • Je mag niet stemmen.
 • Bij een noodsituatie kan de politie of de brandweer er niet achter komen of en waar je woont. 

Daarnaast kan de gemeente die eerder genoemde boete van maximaal €325,- opleggen als je je überhaupt niet inschrijft bij de gemeente. 

Wat is een briefadres?

Sinds 1 januari 2022 kan je, als je in een gemeente verblijft, maar geen vaste woonplek hebt, een briefadres aanvragen. Het briefadres is het adres waarop je zonder woonadres bereikt kan worden. Dit adres is het adres van iemand anders of van een instelling, de zogenoemde briefadresgever. Door het briefadres ben je zonder woonplek toch bereikbaar voor de overheid en kun je belangrijke post ontvangen. Een persoon kan de briefadresgever zijn, maar ook bijvoorbeeld een instelling voor maatschappelijke opvang of de gemeente zelf. Je kunt een briefadres aanvragen, omdat

 • je geen vaste woonplek hebt;
 • je verblijft in een gevangenis;
 • je verblijft in een psychiatrische instelling;
 • je verblijft in een instelling voor kinderbescherming;
 • je verblijft in een ander soort opvang of instelling;
 • het vanwege veiligheid niet wenselijk is om op een woonadres ingeschreven te staan.

Als je je wil laten inschrijven op een briefadres kun je dat doen bij de gemeente van het briefadres. Hiervoor moet je jouw eigen identiteitsbewijs, een kopie van het identiteitsbewijs van de briefadresgever en een ondertekende, schriftelijke toestemming van de briefadresgever meenemen. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved