Wat is burenrecht?

wat-is-burenrecht

Het burenrecht is in het leven geroepen om de relatie tussen buren te regelen. Het burenrecht bevat daarom regels over hoe eigenaren van aangrenzende percelen, buren dus, zich tegen elkaar moeten gedragen. Het gaat dan om verplichtingen (wat iemand moet doen), maar ook om bevoegdheden (wat iemand mag doen) die buren tegenover elkaar hebben. Als jij iets van plan bent wat invloed heeft of kan hebben op het erf van de buren, dan komt het burenrecht om de hoek kijken. Hierbij is het nog belangrijk om te weten dat de regels van het burenrecht niet alleen gelden voor mensen die een woning hebben gekocht (grondeigenaar), maar ook voor mensen die een woning of appartement huren. 

Wat is de erfgrens?

De erfgrens is de grens tussen twee stukken grond. Het is een lijn die bepaalt waar jouw stuk grond ophoudt en dat van de buren begint. De erfgrens wordt bepaald en geregistreerd door het Kadaster. Het Kadaster zorgt er dus voor dat duidelijk is vastgelegd waar de grenzen van percelen liggen en wie de eigenaar is van een bepaald perceel. Je kan ook bij het Kadaster terecht voor informatie over een bepaald perceel. Je kan bijvoorbeeld informatie opvragen over de eigenaar, de oppervlakte van het perceel, een eventuele hypotheek, de laatst bekende verkoopprijs enzovoorts. 

Wat is een feitelijke erfgrens en wanneer is de feitelijke erfgrens verjaard? 

Het kan zijn dat de erfgrens die geregistreerd is bij het Kadaster, anders is dan de erfgrens die wordt gemaakt door een schutting die er al staat. Dit noemen we de feitelijke erfgrens. Afhankelijk van de situatie geldt na 10 of 20 jaar de feitelijke erfgrens en niet de erfgrens die bekend is bij het Kadaster. Dit noemen we verjaring. 

Voorbeeld van verjaring: De buurmannen Jan en Piet komen er achter dat de schutting tussen hun percelen niet op de erfgrens staat, maar op de grond van Jan. Hierdoor is het perceel van Piet groter. Als Piet niet wist of niet kon weten van deze fout, dan is sprake van goede trouw en geldt de termijn van 10 jaar. Als de schutting 10 jaar niet op de erfgrens heeft gestaan en Piet was te goeder trouw, dan mag de schutting blijven staan waar hij staat. Het stukje extra grond is dan echt van Piet en niet meer van Jan. Dit noemen we verkrijgende verjaring. 

Als Piet toch wist of kon weten dat de schutting niet op de erfgrens stond, dan is sprake van kwade trouw en geldt de termijn van 20 jaar. Dit noemen we bevrijdende verjaring. 

Door verjaring kun je dus een stukje van je grond kwijt raken. Om dit te voorkomen, kun je het lopen van de termijn tegenhouden. Dit noemen we het stuiten van de termijn. Dit kun je doen door jouw buren een brief te sturen waarin je schrijft dat je eigenaar bent van het stuk grond dat nu door je buren wordt gebruikt. Daarnaast kun je in de brief vragen om het stuk grond binnen een bepaalde periode aan jou terug te geven door bijvoorbeeld de schutting op de erfgrens te plaatsen. Zorg ervoor dat je een bewijs hebt van het versturen van de brief. Stuur de brief bijvoorbeeld aangetekend.

Kan ik een schutting plaatsen op de erfgrens met mijn buren?

Als je samen met de buren een schutting plaats op de erfgrens, dan is deze schutting van jullie allebei. Je deelt dan ook samen met de buren de kosten en het onderhoud van de schutting. Ook mag je niet zonder toestemming van de buren een schutting op de erfgrens kunt zetten. Je moet dan eerst de buren vragen of zij het goed vinden en willen mee betalen. Het is slim om deze toestemming vast te leggen op papier met een handtekening om onduidelijkheden te voorkomen. Als de buren niet willen meewerken aan het plaatsen van de schutting, kun je in het ergste geval naar de rechter gaan en hem vragen de buren te laten meewerken.

Kan ik schutting plaatsen op de erfgrens als ik (nog) geen buren heb?

Als je nog geen buren hebt, omdat op het stuk grond naast je nog geen huis is gebouwd, dan mag je een schutting zetten op de erfgrens. Hiervoor heb je geen toestemming nodig van iemand, maar er gelden wel bepaalde regels voor het plaatsen van een schutting. Als er later toch een huis wordt gebouwd en er mensen komen te wonen, dan kun je deze mensen niet verplichten om alsnog mee te betalen aan de schutting en het onderhoud ervan. Zij hebben namelijk geen toestemming gegeven. Deze buren kunnen aan de andere kant jou ook niet verplichten de schutting te verwijderen. Als ze de door jou gekozen schutting niet mooi vinden, dan moeten ze zelf een andere schutting plaatsen op hun eigen grond. 

Welke regels gelden voor het plaatsen van een schutting?

Als je van plan bent om een schutting te plaatsen, samen met de buren, of alleen op je eigen grond, moet je wel op een paar regels letten:

 • Een schutting die van de voorgevel van het huis naar achteren gaat, mag maximaal twee meter hoog zijn. 
 • Een schutting die van de voorgevel naar de (openbare) weg gaat, mag maximaal één meter hoog zijn. 

In jouw gemeente kunnen er nog andere regels geleden. Het is daarom slim om eerst bij jouw gemeente te vragen of er speciale regels zijn voor schuttingen op de erfgrens. Deze regels kunnen bijvoorbeeld ook gaan over de manier van het plaatsen van de schutting. 

Hoever van de erfgrens mogen bomen en struiken staan?

In de wet is geregeld dat bomen minimaal twee meter vanaf de erfgrens moeten staan. Heesters en heggen moeten minimaal een halve meter van de erfgrens staan. Hier zijn meerdere uitzonderingen op mogelijk:

 1. De buren hebben bijvoorbeeld toestemming gegeven om een boom dichter bij de erfgrens te zetten. Deze toestemming geldt wel alleen voor jou; als je verhuist, dan vervalt de afspraak. 
 2. De heg of boom is lager dan de schutting tussen de grond van jou en dat van de buren. Als de heg of boom van de buren te dicht op de erfgrens staat, maar niet boven de schutting uitkomt, dan mag je hier niet over klagen. 
 3. Er is sprake van een plaatselijke gewoonte. Dit betekent dat er in jouw omgeving meerdere mensen een boom of heg dichter bij de erfgrens hebben staan dan wettelijk mag. Het moet dan niet gaan om 1 of 2 gevallen, maar om een groot aantal. Ook moeten jouw buren en jij het gevoel hebben dat het is toegestaan om een boom of een heg dichter bij de erfgrens te hebben staan. 
 4. De gemeente heeft een uitzondering gemaakt in een plaatselijke gemeentelijke verordening en in deze verordening bepaald dat heggen en/of bomen dichter bij de erfgrens mogen staan. Dit kun je navragen bij jouw gemeente.
 5. Een boom staat al minstens 20 jaar te dicht op de erfgrens. 

Als er wortels van bomen of struiken van de buren in jouw tuin komen, dan mag je deze weghalen, zonder dit eerst te vragen aan de buren. Je moet er dan wel opletten dat je de boom of struik van de buren niet beschadigt. Overhangende takken en planten mag je weghalen als je daarvoor toestemming hebt gekregen van de buren. Ook hierbij moet je opletten dat je niet teveel weghaalt; je moet de boom of struik niet beschadigen. 

Hoe werkt bouwen op of tegen de erfgrens?

Voor het bouwen tegen de erfgrens geldt geen minimale afstand. Als je iets wilt bouwen op de erfgrens, dan ligt het anders. De erfgrens is namelijk van jou én de buren en daarom moet je eerst toestemming vragen aan de buren. 

Als er al een muur op de erfgrens staat, dan moet je kijken om wat voor muur het gaat, voordat je er tegenaan gaat bouwen. Als de muur precies op de erfgrens staat, dan is de muur voor de helft van jou. Dit betekent dat je in jouw helft van de muur alles mag doen wat je wil, als de muur hierdoor niet wordt beschadigd. Als de muur op de grond van de buren staat, dan mag je niet op of tegen deze muur aanbouwen, tenzij je hier toestemming voor hebt gekregen van de buren. Als de muur onderdeel is van de woning van de buren, dan mag je hier niet op of tegen bouwen zonder toestemming van de buren. Het maakt dan niet uit of de muur op de erfgrens staat of op de grond van de buren. 

Daarnaast moet je bij het bouwen van bijvoorbeeld een aanbouw ook letten op het plaatsen van de ramen. Als de ramen uitkijken op het erf van de buren, dan moet er een minimale afstand zijn tussen de erfgrens en het raam. Deze minimale afstand is twee meter. 

Burenoverlast

Het kan natuurlijk voorkomen dat de buren voor overlast zorgen. Dit kan door geluid, stank, belemmering van het uitzicht of het zonlicht enzovoorts. In dergelijke gevallen is het niet slim om meteen de politie te bellen of naar de rechter te stappen, maar om eerst te gaan praten met de buren. Misschien komen jullie er samen wel uit. Is dat niet het geval dan kan buurtbemiddeling een uitkomst bieden. Hierbij helpt een andere persoon, die niets met de discussie te maken heeft, jou en jouw buren een oplossing te bedenken. 

Als meerdere mogelijkheden niet voor verbetering hebben gezorgd, dan kun je naar de rechter gaan. Dit is alleen succesvol als het gedrag van de buren onrechtmatig is (in strijd met de wet). Om te bepalen of het gedrag van de buren onrechtmatig is, let de rechter op verschillende dingen:

 • de soort overlast: geluidsoverlast, stankoverlast, belemmering van het zonlicht of het uitzicht;
 • of de overlast al aanwezig was voordat je er kwam wonen: als de bomen waar jij bijvoorbeeld last van hebt al in de tuin van de buren stonden toen je daar kwam wonen, dan vindt de rechter niet snel dat de overlast onrechtmatig is;
 • hoe erg de overlast is: je moet namelijk ook een beetje overlast van de buren accepteren. Daarnaast moet je bijvoorbeeld in de stad meer overlast accepteren, vanwege de drukte in een stad, dan op het platteland;
 • hoe lang de overlast duurt: des te langer de overlast duurt, des te eerder de rechter het onrechtmatig vindt;
 • of de overlast voor schade zorgt: ook hier geldt dat de rechter eerder zal bepalen dat de overlast onrechtmatig is als de schade door de overlast groter is. 
 • of er een speciale reden is voor de overlast: misschien hebben de buren wel een goede reden voor de overlast;
 • wat er wordt gedaan om de overlast te verminderen of te voorkomen: als de buren al hun best hebben gedaan om de overlast te verminderen, dan zal de rechter minder snel zeggen dat er sprake is van onrechtmatige overlast. 

Wat is het ladderrecht?

Het ladderrecht, ook wel het steigerrecht genoemd, is het recht van de buren om op jouw grond te komen, omdat zij bijvoorbeeld iets moeten repareren aan hun huis. Je moet dit toestaan, maar er gelden wel wat regels. De buren mogen alleen op jouw grond komen als:

 • het werk alleen vanaf jouw grond kan worden gedaan of als het (te) veel geld zou kosten om het vanaf de eigen grond te doen;
 • de buren ver van tevoren tegen jou hebben gezegd dat zij op jouw grond willen komen. Daarbij moeten de buren ook aangeven hoe lang en hoe zij gebruik willen maken van jouw grond;
 • de buren aanbieden te betalen voor de schade die zij maken door op jouw grond te komen. 

Je kan de buren niet zomaar weigeren het ladderrecht te gebruiken. Een persoonlijke reden, bijvoorbeeld omdat je ruzie hebt met de buren of de buren niet mag, is geen reden om het ladderrecht te weigeren. 

Wat doet een burenrecht advocaat?

Een burenrecht advocaat heeft veel kennis van en ervaring met het burenrecht. Daardoor weet een burenrecht advocaat meestal erg goed hoe een ruzie het beste opgelost of aangepakt kan worden. De advocaat helpt je dus als je ruzie hebt met de buren over bijvoorbeeld de erfgrens of verschillende soorten overlast. Als je er niet samen met de buren uitkomt en buurtbemiddeling ook niet heeft geholpen, dan kun je een advocaat opzoeken die verstand heeft van het burenrecht. Deze advocaat zal dan samen met jou kijken naar de beste oplossing voor de ruzie. De advocaat kan eerst zelf proberen om samen met jou en de buren een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, dan kun je beslissen naar de rechter gaan. De advocaat zal dan de procedure bij de rechter voor jou opstarten en namens jou optreden. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved