Wat kun je met een volmacht?

Met een volmacht kun je bepaalde rechtshandelingen voor een persoon verrichten. Een rechtshandeling is bijvoorbeeld het kopen van een fiets, het stemmen op een politieke partij of het sluiten van een hypotheek. Uit de volmacht blijkt wat jij precies mag. Heb jij bijvoorbeeld een volmacht om voor jouw moeder een auto van maximaal €10.000 euro aan te schaffen, dan moet je je daartoe beperken. 

Wat zijn de vereisten voor een volmacht?

Een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend. Er hoeft dus geen schriftelijke toestemming te zijn. De volmacht mag ook mondeling worden gegeven. Als jij bijvoorbeeld jouw pinpas aan je kind meegeeft om een ijsje te kopen, dan is dit een mondelinge volmacht. 

Het is verstandig om een volmacht schriftelijk af te geven indien het gaat om rechtsgevolgen van grote aard. Bij het afsluiten van een hypotheek in de naam van iemand anders, zal de notaris namelijk vragen om een volmacht en deze nauwkeurig bestuderen.

Op tijd laten weten van volmacht

Als hij die de overeenkomst aangaat niet tijdig meldt dat hij uit naam van diens volmachtgever handelt, wordt hij geacht de overeenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan. 

Wat als er geen volmacht is?

Als er geen volmacht is om voor de volmachtgever te handelen, dan is er geen rechtshandeling. Een overeenkomst is dan bijvoorbeeld niet gesloten.

Wanneer is er tóch een overeenkomst gesloten bij geen volmacht?

De volmachtgever kan hier echter geen beroep op doen als de wederpartij op grond van een verklaring of gedraging van die ander heeft aangenomen en onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht aannemen dat een toereikende volmacht was verleend. 

Dus wanneer de volmachtgever bijvoorbeeld heeft toegestemd of juist niet heeft tegengewerkt aan het sluiten van de overeenkomst tussen gevolmachtigde en de wederpartij, dan is de overeenkomst rechtsgeldig.

De volmachtgever heeft dan namelijk de indruk gewekt dat er voor hem gehandeld mocht worden. 

Wanneer eindigt een volmacht?

  • als uit de volmacht blijkt dat er een einde aan zit;
  • indien de volmachtgever dood is en dit algemeen bekend is; 
  • indien de aanstelling of tewerkstelling waaruit de volmacht bleek, op voor derden kenbare wijze is beëindigd; 
  • als de volmachtgever dit zelf verklaart.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved