Wat te doen bij verborgen gebreken?

verborgen gebrek

In dit artikel is uitgelegd wanneer een lekkage een verborgen gebrek is. 

Je hebt geconcludeerd dat de verkoper van het huis de reparatie van de lekkage moet betalen. Hoe ga je nu verder?

Als een uitkomst negatief is, ga je naar de volgende stap:

  1. Praat met de verkoper
  2. Ben je verzekerd
  3. Juridische procedure

1. Praat met de verkoper over het gebrek

De eerste stap is praten met de verkoper. Wist hij van de lekkage? Of had hij een vermoeden moeten hebben van de lekkage? Probeer dit te achterhalen. Als hij aangeeft dat hij er van wist, dan vraag je hem om de schade te vergoeden. Hier kan hij op twee manieren op reageren. Hij gaat betalen of niet. Als hij gaat betalen dan heb je bereikt wat je wil. De verkoper heeft het probleem op een nette manier opgelost. 

Als hij niet gaat betalen heeft hij daarvoor misschien zijn redenen. Hij geeft bijvoorbeeld aan dat hij het wel heeft verteld. Of hij geeft aan dat hij vindt dat hij niet hoeft te betalen omdat het huis oud is. Wat zijn reden ook is, je zult deze moeten beoordelen aan de hand van jouw stelplicht en bewijslast.

Als de verkoper aangeeft het gemeld te hebben, dan is het voor jou moeilijk te verleggen zonder bewijs. Een tegenbewijs kan bijvoorbeeld zijn dat jij een bouwtechnisch adviseur naar het huis hebt laten kijken en hij niet is gekomen met een lekkage. Dan is het minder aannemelijk dat ook de verkoper dit heeft gemeld.

Een bouwtechnisch adviseur is ook handig als er sprake is van een oude woning. Je hebt dan aangetoond dat je hebt voldaan aan je onderzoeksplicht. Echter, als er een ouderdomsclausule in de koopovereenkomst staat, kan jij als koper alsnog voor de reparaties komen te staan van bijvoorbeeld een oud dak. 

Is het echter overduidelijk dat de verkoper wist van de lekkage en dit niet heeft verteld. Of geeft hij aan dat hij het wist, maar niet de schade wil vergoeden, dan kun je eerst stap 2 proberen, voordat je naar stap 3 gaat.

2. Ben je verzekerd?

Heb je een rechtsbijstandverzekering? Zij kunnen voor jou uitzoeken hoe sterk jij staat. Zij beoordelen jouw bewijs en geven je advies. Zij kunnen zo nodig voor jou een juridische procedure starten. Indien zij tot de conclusie komen dat de verkoper niet aansprakelijk is, kun je nagaan of jouw opstalverzekering de schade vergoed. In de verzekeringsvoorwaarden staat wat de verzekeraar vergoedt.

Zo wordt waterschade vaak vergoed middels een opstalverzekering. 

3. Juridische procedure bij een verborgen gebrek

Ingebrekestelling

Je begint met een ingebrekestelling, ook wel aanmaning genoemd. Deze stuur je naar de verkoper. Je kunt dit bijvoorbeeld per post, per e-mail of via een Whatsapp-bericht doen. Je laat weten dat je een schadevergoeding wilt en waarom.

Je stelt hierbij dat de verkoper een wettelijke verplichting niet is nagekomen. Verwijs naar artikel 7:17 lid 2 van het burgerlijk wetboek. Je moet hem een redelijke termijn geven om het probleem zelf op te lossen of de kosten te betalen. Een redelijke termijn is in dit geval 14 dagen.

Je moet vermelden wat er gebeurt als de verkoper niet binnen deze termijn de schade verhelpt. Geef aan dat, indien de verkoper de schade niet vergoedt binnen de termijn, de verkoper aansprakelijk is voor alle schade die hieruit voortvloeit. 

Dagvaarden bij een verborgen gebrek

Indien de verkoper niet binnen de gegeven termijn de schade heeft opgelost of de kosten heeft betaald, kun je een rechtszaak beginnen. Let op dat een rechtszaak veel kosten en stress met zich mee kan brengen. 

Als je een rechtszaak begint moet je met de volgende kosten rekening houden:

  • dagvaardingskosten € 103,83 (per 1 januari 2021 inclusief BTW)
  • griffierecht 
  1. vordering tot € 500,- 

tussen de € 85,- en € 126,-

  1. vordering tussen € 500,- en niet meer dan € 12.500,-

tussen de € 85,- en € 507,-

  1. vordering vanaf € 12.500,-

tussen de € 85,- en € 1.013,- (tarief voor het jaar 2021)

Eventuele rechtsbijstand

De dagvaardingskosten en het griffierecht krijg je terugbetaald als de rechter jou in het gelijk heeft gesteld. De rechtsbijstandskosten krijg je gedeeltelijk terug als de rechter de vordering toewijst.

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved