Bodemprocedure na een kort geding: hoe zit dat?

bodemprocedure na kort geding

Rechtszaken, de meeste mensen komen er liever niet mee in aanraking. Als een conflict of een bepaalde kwestie niet meer buiten de rechter om op te lossen is, dan ontkom je er niet aan. Denk aan een conflict met je werkgever over een ontslag op staande voet. Het is algemeen bekend dat rechtszaken tijdrovend zijn. Heb je met spoed een beslissing van de rechter nodig, dan kun je in een aantal gevallen een spoedprocedure starten. Dit wordt ook wel een kort geding genoemd. Denk aan het uitzenden van gevoelige beelden in een televisieprogramma. Sta je op beeld en heb je bezwaar tegen het uitzenden, dan heb je met spoed een uitspraak van de rechter nodig. Nadat een kort geding heeft plaatsgevonden en de rechter een uitspraak heeft gedaan, kan een bodemprocedure volgen. Wanneer dit het geval is en wat een spoedprocedure en bodemprocedure inhouden, lees je in dit artikel!

Wat is een bodemprocedure?

De bodemprocedure kun je zien als de standaardprocedure in Nederland. De naam zegt het eigenlijk al. Een bodemprocedure is een procedure waarbij een bepaalde kwestie of geschil tot op de bodem uitgezocht en uitgesproken wordt. De term bodemprocedure wordt gebruikt om het verschil met het kort geding te verduidelijken. In een kort geding wordt de zaak met spoed behandeld. Tijdens het kort geding is geen tijd om het geschil tot op de bodem uit te zoeken. Enkel een schriftelijke dagvaarding wordt uitgebracht, waarop tijdens de zitting verweer kan worden gevoerd. 

Een ander verschil tussen het kort geding en de bodemprocedure is dat in het kort geding voorlopig over de zaak wordt geoordeeld, terwijl in de bodemprocedure de zaak definitief wordt beslist. Stel dat in kort geding de rechter voorlopig oordeelt om de wederpartij te veroordelen tot het repareren van een fiets. Ben je het niet met het voorlopige oordeel eens, dan kan een bodemprocedure gestart worden. Met de nadruk op “kan”, want het is niet verplicht! Als beide procespartijen het eens zijn met de beslissing van de kortgedingrechter, kunnen ze besluiten het daarbij te laten. Het oordeel van de kortgedingrechter wordt dan alsnog definitief. 

Hoe start je een bodemprocedure na kort geding?

Een bodemprocedure start je door een dagvaarding of verzoekschrift op te stellen. Dat is geen eenvoudig mailtje, maar een officieel document. Een dagvaarding komt het meest voor en gaat veelal om vermogensrechtelijke geschillen, zoals geldzaken. De verzoekschriftprocedure gaat veelal over personen- en familierecht. Denk aan het adopteren of erkennen van kinderen, het huwelijk en een nalatenschap. Een dagvaarding brengt een deurwaarder uit. De deurwaarder gaat naar het adres van de wederpartij om de dagvaarding persoonlijk te overhandigen. De wederpartij wordt op deze manier uitgenodigd om in de rechtszaal te verschijnen. Met een verzoekschrift ga je, anders dan bij een dagvaarding, eerst naar de rechtbank om je verzoek in te dienen. De rechtbank zorgt er vervolgens voor dat de wederpartij en eventuele belanghebbenden uitgenodigd worden om te verschijnen.

Wat doet de rechter in een bodemprocedure?

In een bodemprocedure spreekt de rechter een definitief vonnis uit. Dit betekent dat de rechter definitief oordeelt over de kwestie en partijen niet meer kunnen reageren. Wel kun je binnen drie maanden na de uitspraak in beroep gaan. Stel bijvoorbeeld dat je een arbeidsconflict hebt met je werkgever. In de bodemprocedure geeft de rechter aan dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven en houdt het ontslag in stand. Ga je niet in hoger beroep, dan ben je samen met de wederpartij (je werkgever) gebonden aan de uitspraak van de rechter. Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechter en stel je binnen drie maanden na de uitspraak hoger beroep in, dan behandelt de hogere rechter de zaak opnieuw.

Wat is een kort geding?

Een kort geding wordt gebruikt als op korte termijn een beslissing van de rechter moet komen. Waar het bij een gewone rechtszaak een jaar kan duren voordat je een uitspraak van de rechter hebt, kan het zo zijn dat rechters in een kort geding al na zes weken of zelfs één dag over de zaak beslissen. Per geval hangt dit natuurlijk af van de complexiteit en spoedeisendheid van de zaak.

Een verschil tussen de gewone procedure en het kort geding is de beslissing. In een gewone procedure beslist de rechter, zoals al eerder in dit artikel is verteld, definitief. In een kort geding geeft de rechter een voorlopig, dus tijdelijk, oordeel over de kwestie.

Vandaar dat een kort geding ook wel een voorlopige voorziening wordt genoemd. De rechter kan geen contracten beëindigen, omdat beëindiging een definitief karakter heeft. De rechter kan wel aan een partij de verplichting opleggen om iets te doen of tijdelijk na te laten. De rechter kan bijvoorbeeld besluiten om publicatie van een tijdschriftartikel tijdelijk uit te stellen als daarin bedrijfsgeheimen staan of negatieve uitlatingen over een persoon worden gedaan. 

Wat zijn de vereisten voor een kort geding?

De belangrijkste reden om een kort geding te starten, en ook gelijk de belangrijkste eis die de rechter zal toetsen, is de spoedeisendheid. Bij spoed kun je denken aan geldvorderingen die onbetaald blijven, waardoor je in geldnood komt en schulden niet meer kunt aflossen. Je moet dus bewijzen dat een snelle beslissing over de kwestie gewenst is en niet lang kan worden afgewacht. 

Naast de spoedeisendheid weegt de rechter de belangen van de partijen af. Dit is belangrijk, omdat de wederpartij immers minder tijd heeft om de zaak voor te bereiden. Enerzijds kijkt de rechter naar het belang van de partij om een voorlopige voorziening te treffen. Anderzijds kijkt de rechter naar het belang van de wederpartij om de voorlopige voorziening achterwege te laten. Denk aan het geval dat buurtbewoners voor het kappen van een oude zeldzame boom zijn en de eigenaar van de boom tegen. De buurtbewoners willen dat de boom gekapt wordt omdat de boom op omvallen staat en de kans groot is dat de boom op hun huizen valt. De eigenaar van de boom wil de boom behouden omdat het gaat om een zeldzame boom met een emotionele waarde. De rechter zal dan de belangen van zowel de buurtbewoners als de eigenaar van de boom afwegen. 

Wanneer wordt een bodemprocedure na een kort geding gestart?

De persoon die het kort geding heeft gestart en degene die voor de rechter gedaagd is kunnen ervoor kiezen om zich bij de voorlopige voorziening neer te leggen. 

Als je na het kort geding een definitieve beslissing wenst, kun je een bodemprocedure starten. Een bodemprocedure starten na een kort geding kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als je nadeel hebt ondervonden nadat de rechter in kort geding een televisie uitzending onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld onherkenbaar in beeld) door heeft laten gaan. 

In een bodemprocedure wordt de zaak volledig onderzocht. De rechter in de bodemprocedure hoeft in beginsel niet het oordeel van de rechter in kort geding mee te nemen in zijn beslissing. Het kan dus zo zijn dat je in het kort geding gelijk kreeg van de rechter, maar de rechter in de bodemprocedure de wederpartij in het gelijk stelt. Ga daarom voordat je een bodemprocedure instelt na een kort geding aan tafel met een gespecialiseerde jurist of advocaat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved