Is een mail een rechtsgeldige overeenkomst?

mail rechtsgeldig

Ja. Een overeenkomst mag je vormvrij afsluiten. Dit kan dus via de e-mail, via papier (of post) en zelfs mondeling. Voor bepaalde zaken zoals dagvaardingen en notariële aktes geldt echter een uitzondering. Een mail is dus rechtsgeldig. Wel zijn er een aantal specifieke eigenschappen waar je rekening mee moet houden.

Wat heb je nodig voor het sluiten van een overeenkomst?

Iemand doet een aanbod, de ander aanvaardt dit aanbod. Dit staat in artikel 6:127 van het Burgerlijk Wetboek. Een aanvaarding van een aanbod gebeurt bijvoorbeeld impliciet door een product te kopen. Het kan ook door simpelweg “ja” te zeggen op het aanbod. Duurt het echter te lang voordat een mondeling aanbod wordt aanvaard, dan vervalt het aanbod.

In artikel 6:221 van het Burgerlijk wetboek staat namelijk dat een mondeling aanbod onmiddellijk moet worden aanvaard. Het zou namelijk onredelijk zijn hier oneindig gebruik van te kunnen maken. Een schriftelijk aanbod vervalt na een redelijke termijn. Een redelijke termijn kan al gauw twee weken zijn.

Een termijn kun je ook geven in bijvoorbeeld offertes. Een prijsopgave voor een auto kan bijvoorbeeld na een half jaar al achterhaald zijn.

Ook een aanmaning mag je per mail versturen

Het versturen van een aanmaning, ook wel een ingebrekestelling genoemd, moet volgens artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk worden verzonden. Ook moet in de aanmaning een redelijke termijn staan waarin je nakoming verwacht. In de meeste gevallen is deze termijn twee weken.

Betekent schriftelijk ook via e-mail? Ja. In principe kan je een termijn tot nakoming van de overeenkomst per e-mail geven. Maar ook via whatsapp. Duidelijk moet dan zijn dat deze aanmaning ontvangen en gelezen is. Daarom wordt vaak geadviseerd een ingebrekestelling via een aangetekende brief te versturen. In dat geval wordt er getekend voor ontvangst.

Voor- en nadelen bewijslast mail

De mogelijkheden van het internet zijn oneindig en daarmee is het erg prettig dat overeenkomsten en aanmaningen vaak per e-mail plaats kunnen vinden. Het is wel goed te beseffen dat een e-mail voor- en nadelen heeft.

Voordelen:

 • het versturen kost niets
 • je kunt meestal om een leesbevestiging vragen
 • het is gemakkelijk om de e-mail te versturen via de computer of de telefoon
 • de e-mail komt vrijwel direct aan bij de ontvanger
 • zodra de e-mail beantwoord is, heb je bewijs dat de e-mail is gelezen

Nadelen:

 • De ontvanger kan zeggen dat hij niets heeft ontvangen
 • Je kunt per ongeluk een verkeerd e-mailadres gebruiken
 • De e-mail is vaak minder uitgebreid dan een schriftelijke overeenkomst
 • Onduidelijkheden en interpretatieproblemen liggen op de loer

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen schrijft de wet voor dat een overeenkomst of een aanmaning op een speciale manier moet worden verzonden. Voorbeelden:

 • Het kopen van een huis kan alleen via een notaris. 
 • Een dagvaarding kan alleen door een gerechtsdeurwaarder worden uitgebracht.
 • Een besloten vennootschap kan alleen worden opgericht bij een notaris.

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved