Factuur niet betalen ontevreden

factuur niet betalen ontevreden

Laat weten aan de leverancier dat je niet tevreden bent met de geleverde dienst. Je kunt ervoor kiezen de factuur gedeeltelijk of in zijn geheel op te schorten (niet te betalen) of te betalen onder protest. Dit laatste is handig in het geval je in de problemen komt wanneer je de factuur niet betaalt, bijvoorbeeld bij een rekening voor gas, water of licht. Indien de leverancier maar een deel van de werkzaamheden goed heeft geleverd kun je er voor kiezen de factuur gedeeltelijk te betalen.

Ontevredenheid over product of dienst melden

Meld aan de leverancier dat je niet tevreden bent over de werkzaamheden per post of per mail. Hierdoor creëer je voor jezelf een stuk bewijslast dat je later eventueel kan helpen indien het uitloopt tot een rechtszaak. Dit vermindert ook de kans op een onrechtmatige daad. Je kunt het ook telefonisch/mondeling doen, maar daarmee loop je risico dat je niet kunt aantonen dat je de factuur hebt betwist. Wanneer je de leverancier laat weten dat je het niet eens bent met de geleverde werkzaamheden moet de leverancier altijd nog een redelijke termijn krijgen om de werkzaamheden te herstellen of verbeteren. Wanneer de leverancier hierna nog steeds geen goed eindproduct of dienst heeft geleverd kun je de betaling gedeeltelijk of in zijn geheel opschorten (niet betalen).

Weigering betaling volledige of gedeelte factuur

Als je zeker weet dat de geleverde dienst niet juist is of niet van voldoende kwaliteit dan kun je de betaling opschorten. Of je kiest ervoor om een gedeelte van de factuur te betalen. Voorbeeld: Jan heeft vier rolgordijnen laten zetten in zijn huis. Drie daarvan zijn goed gezet, maar de laatste is na 1 dag direct kapot gegaan. Jan stelt de leverancier op de hoogte en kiest ervoor eerst 75% van de factuur te betalen.

Betalen onder protest

Wanneer je de factuur wel betaalt, maar ook laat weten dat je niet tevreden bent over het product of dienst heet dat betalen onder protest. Je kunt daar later dan nog op terugkomen. Dit doe je in het geval dat je geen keuze hebt om wel of niet te betalen. 

Wanneer je onder protest betaald, dan stoppen in ieder geval de eventuele extra kosten. Dit geeft je de tijd om rustig te bezinnen op volgende stappen. Helaas is het niet vanzelfsprekend dat je jouw geld ook terug krijgt, neem dit mee in de afweging.

Ik heb al betaald, wat nu?

Wanneer je de factuur al betaald hebt maar niet tevreden bent over het product of dienst, meld je dit zo spoedig mogelijk bij de leverancier. Werkt de leverancier niet mee? Volg dan de volgende stappen.

Leverancier werkt niet mee

Wanneer de leverancier niet bereid is om mee te werken is het belangrijk om hem schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit kan ook al bij het melden van de ontevredenheid, maar zorg ervoor dat er duidelijk in beschreven staat waar je niet over tevreden bent en wat de termijn is waarin je wilt dat het euvel opgelost wordt. Hiervoor moet je de leverancier een redelijke termijn geven. Je kunt ook onze gratis voorbeeldbrief gebruiken. Hierin staan alle belangrijke zaken die je moet vermelden in deze brief.

Wat als een ontevreden klant niet wil betalen

Het is van belang dat jij allereerst jouw verplichtingen bent nagekomen. Dus lever de afgesproken dienst. Beter te laat leveren dan niet leveren! Weerleg alle argumenten en voorzie de klant van jouw argumentatie. Dan is het tijd om een laatste bericht (bijv. aanmaning) te sturen, om te laten zien dat je het echt meent.

Wanneer dit geen soelaas biedt, dan is het tijd om af te wegen of je een incassobureau wilt inschakelen.

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved