Wat is in gebreke stellen?

in gebreke stellen

Wat is in gebreke stellen?

In gebreke blijven betekent letterlijk “iets niet doen wat je wel moet doen”. In gebreke stellen is dan ook dat je iemand anders verwijt dat hij iets niet heeft gedaan wat hij wel moet doen. In gebreke stellen is de eerste stap die je moet nemen wanneer je actie wil ondernemen tegen iemand die zijn afspraken met jou niet nakomt. Een ingebrekestelling is vanuit juridisch oogpunt een laatste verzoek om alsnog de afspraken na te komen. Vaak is een ingebrekestelling ook verplicht om verdere juridische stappen te kunnen nemen, maar in sommige gevallen is deze niet per se nodig. 

Wanneer je een ingebrekestelling hebt verzonden en er is binnen de termijn die gesteld is niet voldaan aan de verwachte prestatie, dan is de tegenpartij in verzuim. Dit houdt in dat jij als schuldeiser mogelijk recht heb op schadevergoeding en/of de overeenkomst kunt ontbinden. Ontbinding houdt in dat jij de afspraken die je hebt gemaakt met de tegenpartij ongedaan kunt maken. In een overeenkomst met een bedrijf zijn er vaak voorwaarden (meestal algemene voorwaarden) van toepassing waarin staat wat er gebeurt bij het niet nakomen van afspraken.

Wanneer een ingebrekestelling?

Wij hanteren de strekking: “better safe than sorry”. Oftewel, wanneer je twijfelt of je een ingebrekestelling moet sturen, stuur dan een ingebrekestelling. Toch is het in onderstaande gevallen niet per se nodig om een in gebreke stelling te versturen:

  • Je hebt een termijn afgesproken. Ook is afgesproken dat je direct in verzuim bent zodra deze termijn verstrijkt. Je hoeft dus niet opnieuw een ingebrekestelling te versturen.
  • Als er sprake is van een onrechtmatige daad of er schade is ontstaan. De wettelijke overtreding is dan al gebeurd. Het heeft dus geen zin om nog een ingebrekestelling te versturen, omdat er niks “gerepareerd” of alsnog nagekomen kan worden.
  • Wanneer de schuldenaar zelf aangeeft niet na te gaan komen. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een simpele mededeling: ik ga niet nakomen. Ook dan hoef je geen ingebrekestelling meer te versturen. Let er wel op dat je dit zwart op wit hebt. Als je dit namelijk niet kunt aantonen bij de rechter, dan kan deze concluderen dat je niet aan de eis van de ingebrekestelling hebt voldaan. 

Wat moet er in een ingebrekestelling staan? 

Vanuit de wet worden bepaalde voorwaarden gesteld aan de ingebrekestelling. Daarnaast zijn er bepaalde zaken die in de ingebrekestelling moeten staan voor de bewijslast. Hiermee sta je sterker, dan wanneer je deze niet opneemt:

  • De ingebrekestelling moet schriftelijk gebeuren, dit kan ook per e-mail, maar denk altijd goed na over of de tegenpartij deze ingebrekestelling goed ontvangen heeft. 
  • Er moet in de ingebrekestelling een termijn aangegeven worden waarbinnen de tegenpartij de prestatie alsnog kan verrichten.
  • De gegeven termijn moet redelijk zijn.
  • Er moet in de ingebrekestelling staan wat er verwacht wordt van de tegenpartij.

In sommige gevallen is er al wel een dienst of product geleverd maar voldoet deze niet aan jouw verwachtingen op basis van de gemaakte afspraken. Zorg er in dit geval voor dat je beschrijft wat er niet goed is aan het product of dienst en wat je alsnog verwacht.

Voorbeeld:

Jan de Jong huurt een glazenwasser in voor het wassen van zijn ramen. Hij belt het bedrijf “het gouden sponsje” en krijgt Gerrit te spreken. Jan en Gerrit maken de afspraak dat Gerrit maandag de ramen van Jan komt schoonmaken. Een week later is Gerrit langs geweest om de ramen te wassen maar Jan ziet dat er nog steeds vuil op de ramen zit. Jan belt Gerrit en zegt dat zijn ramen niet goed schoon zijn. Gerrit wil er niks van horen en zegt dat de klus goed uitgevoerd is. Het gesprek eindigt en Jan wil Gerrit in gebreke stellen. Hij stelt een mail op:

Geachte heer De Vries van het bedrijf het gouden sponsje,

[schriftelijk (per mail of post)]

De door u verrichte prestatie, het wassen van de ramen, voldoet niet aan de redelijk te verwachten eisen. U bent zoals afgesproken maandag 19-07-2021 langs geweest om de ramen te wassen. Toen ik diezelfde dag thuis kwam zag ik dat de ramen nog steeds vies waren, dit accepteer ik niet [bezwaar]. Ik verwacht dat u binnen twee weken [termijn] mijn ramen alsnog komt schoonmaken [verwachting]. Indien u hier niet aan voldoet behoud ik mij het recht voor de overeenkomst (gemaakte afspraken) te ontbinden.

Extra: Daarnaast stel ik u nu aansprakelijk voor alle door mij geleden en nog te lijden schade.

Met vriendelijke groet,

Jan de Jong

Boetebeding 

Wanneer er beschreven is wat er gebeurt bij het niet nakomen van de afspraken dan kan je hier ook aanspraak op maken. Wanneer hier een prestatie of geldsom tegenover staat wordt dit ook wel een boetebeding genoemd. Om deze op te eisen bij het uitblijven van de prestatie moet je ook in de ingebrekestelling vermelden dat je dit zult eisen bij het uitblijven van de prestatie na de gestelde termijn.

Hoe kan je iemand in gebreke stellen?

Door de persoon waar je de afspraken mee hebt gemaakt een schriftelijke aanmaning te sturen stel je deze persoon in gebreke. Dit kan dus per mail of per post. Zorg ervoor dat je in de ingebrekestelling een termijn en jouw verwachting aangeeft. Zie hierover meer onder het kopje “wat moet er in een ingebrekestelling staan?”.

Kan ik een bedrijf in gebreke stellen?

Een bedrijf in gebreke stellen werkt hetzelfde als een persoon in gebreke stellen. Zorg ervoor dat je in de ingebrekestelling de bedrijfsnaam benoemt, een termijn aangeeft en jouw verwachtingen benoemt. Bekijk daarnaast ook de van toepassing verklaarde voorwaarden van het bedrijf. Bedrijven hebben namelijk vaak algemene voorwaarden of andere voorwaarden die zij van toepassing verklaren op een overeenkomst.

Wat is in gebreke blijven?

Wanneer iemand in gebreke blijft komt iemand zijn afspraken binnen de gestelde termijn niet na. Wanneer deze gestelde termijn uit een ingebrekestelling komt en daar houdt hij of zij zich niet aan, dan is hij in verzuim.

Verzuim

Wanneer iemand zijn afspraken niet nakomt en een ingebrekestelling heeft ontvangen met een termijn om deze afspraken alsnog na te komen en hij ook deze niet nakomt, is hij in verzuim. Hij heeft dus de kans gehad om zijn afspraken alsnog na te komen maar heeft dit niet gedaan. Dan is hij vanaf het moment van het verlopen van de termijn uit de ingebrekestelling in verzuim.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved