Hoe maak ik bezwaar tegen een dwangsom?

Hoe maak ik bezwaar tegen een dwangsom?

In dit artikel is uitgelegd wat een dwangsom inhoudt. Wat kun je doen als je het niet eens bent met de dwangsom? Dat wordt in dit artikel uitgelegd. 

Twee mogelijkheden

Er zijn in ieder geval twee mogelijkheden om aan het bestuursorgaan te laten weten dat je het niet eens bent met een dwangsom. Als het bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeente, jou een dwangsom wil gaan opleggen, dan moet de gemeente jou de mogelijkheid geven om hierop te reageren. Dit heet een zienswijze. Je krijgt dan een termijn waarbinnen je moet reageren op de constatering van de gemeente. Je kunt hier aangeven dat jij een bepaalde overtreding niet ongedaan kan maken, of dat je juist helemaal geen overtreding hebt begaan. De tweede mogelijkheid is om bezwaar te maken. Op dat moment is er al een besluit genomen door het bestuursorgaan. Lees verder voor meer informatie over deze mogelijkheden.

Zienswijze

Een zienswijze geeft jou de mogelijkheid om je mening te geven over hetgeen het bestuursorgaan geconstateerd heeft. Een zienswijze lijkt heel erg op een bezwaar. Het enige verschil is dat het besluit nog niet is genomen. Je kunt dus nog voor besluitvorming proberen bijvoorbeeld de gemeente op andere gedachten te brengen. Waarom moeten zij jou toch niet een dwangsom opleggen? De gemeente kan na jouw zienswijze afzien van een besluit, een besluit anders formuleren of toch het besluit nemen. De gemeente neemt rekening met jouw zienswijze. Wat in jouw zienswijze moet staan, kun je overnemen van hetgeen onder het kopje “bezwaar op besluit” is aangegeven. Er is in principe geen wettelijk vereiste aan de inhoud van een zienswijze.

Bezwaar op besluit

Op ieder besluit is bezwaar mogelijk. Zo ook op een besluit om een (last onder) dwangsom op te leggen. Je moet binnen zes weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

In het bezwaar moet staan:

  1. jouw naam en adres;
  2. de datum;
  3. een omschrijving van het besluit; 
  4. waarom je het niet eens bent met het besluit.
  1. Jouw naam en adres

Jouw naam en adres mogen natuurlijk niet ontbreken. Geef, indien nodig, ook de locatie aan van waar de overtreding plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. 

  1. De datum 

De datum van het versturen van je bezwaarschrift. Dit is erg belangrijk. Als je namelijk te laat bent met het bezwaar indienen, dan is je bezwaar niet-ontvankelijk. Dit betekent dat je bezwaar niet geldig is en het bestuursorgaan niets met jouw bezwaar hoeft te doen. De termijn om een bezwaar in te dienen is zes weken na datum van het besluit. Als je bang bent, dat het bestuursorgaan jouw bezwaar niet ontvangt, kun je het bezwaar aangetekend versturen. Je krijgt dan een bericht met een datum waarop het bezwaar is ontvangen.

  1. Een omschrijving van het besluit 

Geef aan wat er in het besluit staat. Belangrijk is onder meer het kenmerknummer van het bestuursorgaan en hetgeen het bestuursorgaan jou heeft gevraagd te doen om te voorkomen dat de dwangsom verbeurt. 

  1. Waarom niet eens? 

Geef aan waarom je het niet eens bent met de dwangsom. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn. Geef ook duidelijk aan met welke onderdelen van het besluit je het niet eens bent. Je kunt namelijk na het bezwaar nog in beroep gaan bij de rechtbank. Als jij hele andere argumenten hebt bij de rechtbank, kan het mogelijk zijn dat de rechter deze niet behandelt. Ook kun je niet in beroep gaan bij de rechtbank als je helemaal geen bezwaar hebt ingediend.

In beroep gaan bij de rechtbank

Als het bestuursorgaan na jouw bezwaar het besluit niet intrekt, kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Dit moet binnen zes weken na het besluit op bezwaar. De rechter beoordeelt of jij in je recht staat of niet. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved