Wat zegt de wet over camerabewaking bij een woning?

camera buren woning

Wat zegt de wet over camerabewaking bij een woning?

In Nederland mag je in en rond een woning camera’s ophangen om jouw eigen woning te beveiligen en jouw bezit te beschermen. Camera’s die je ophangt moeten zich uitsluitend richten op jouw eigen tuin en niet op de openbare weg of iemand anders woning, tuin of ander bezit. Een camera op je buren richten is dus niet toegestaan.

Indien dit wel het geval is, wordt dat gezien als een inbreuk op de privacy van anderen. Alleen soms heb je niet een keus, zoals wanneer je direct met je voordeur aan de openbare weg zit. In dat geval moet je:

 • je best doen om de inbreuk op de privacy van anderen tot een minimum te beperken. Dit betekent niet dat anderen geen klacht meer kunnen indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar dit versterkt wel jouw positie.
 • gezichten blurren of de beelden maar een korte tijd bewaren: maximaal 24 uur.
 • (informatieplicht) wanneer je een deel van de openbare weg, of een object van de buren gefilmd wordt duidelijk maken dat er een camera hangt. Dit kan bijvoorbeeld met een waarschuwingsbord. Als dit niet het geval is kan er sprake zijn van een overtreding. Je “filmt dan stiekem anderen” en dat is strafbaar.

In Nederland komen de regels voor het ophangen van camera’s uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Tips en regels voor het plaatsen van een beveiligingscamera

 • Camera op eigen terrein richten

De camera moet zoveel mogelijk op eigen terrein gericht worden. Indien dit niet het geval is, moet je er zoveel mogelijk aan doen om de inbreuk op privacy van anderen zo klein mogelijk te maken. Ook moet je duidelijk aangeven dat je een camera hebt hangen met bijvoorbeeld een waarschuwingsbordje. Film je wel anderen mensen? Laat hun gezicht dan blurren of bewaar de beelden niet langer dan 24 uur.

 • Kort bewaren

Filmmateriaal van de bewakingscamera mag je maximaal 4 weken bewaren. Maar indien dit niet nodig is, zorg ervoor dat je de beelden dan zo kort mogelijk bewaart. Het verwijderen van beeldmateriaal kun je soms zelfs automatisch instellen bij de camera.

 • Kennisgeving

Stel je buren ervan op de hoogte dat je een bewakingscamera hebt hangen. Dit kan met een bordje maar voor naaste buren is het fijn om te weten waarom je de camera ophangt en wat je filmt. Je kunt eventueel ook even laten zien wat je filmt.

 • Video deurbel

Heb je een video deurbel? Zorg ervoor dat je de beelden niet opslaat. Maar je mag dus een camera bij de voordeur ophangen.

 • Filmen op de openbare weg

Wanneer je mensen filmt op de openbare weg, hebben zij privacyrechten en mogen zij bekijken welke beelden je van hun hebt gemaakt. Ook het filmen van buren is strafbaar.

 • Slaat de leverancier de beelden op?

Kijk goed naar wat de leverancier van de camera met het beeldmateriaal doet. Slaat de camera het beeldmateriaal in de camera zelf op? Of wordt het (tijdelijk) opgeslagen op een server van de leverancier? Indien dat laatste het geval is, is het belangrijk dat het bedrijf dat de camera levert zich houdt aan de privacywetgeving van Nederland. Bedrijven buiten de Europese Unie hoeven zich niet aan de Nederlandse privacyregels te houden.

Wat kan ik doen als mijn buren een camera ophangen?

 1. Als eerste kun je in gesprek gaan met de buren over de camera. Het kan best zo zijn dat het lijkt dat de camera jouw erf filmt, maar dit eigenlijk niet zo blijkt te zijn. Je kunt de volgende vragen aan ze stellen:
  1. waarom ze de camera hebben opgehangen,
  2. of je de beelden mag bekijken, 
  3. indien ze jouw erf filmen of ze weten dat ze jouw erf filmen,
  4. wat ze met de beelden doen.

Dit geeft je een beter inzicht. Indien de camera nog steeds niet gewenst is, kun je de buren verzoeken de camera anders te plaatsen of weg te halen.

 1. Indien je er niet uitkomt met je buren kun je verschillende stappen nemen om ervoor te zorgen dat de camera jouw erf niet meer filmt. De eerste meest logische stap is buurtbemiddeling. Kijk of jouw gemeente dit aanbiedt. Indien jouw gemeente dit niet aanbiedt, kun je ook naar de wijkpolitie stappen. Daarnaast is een laatste optie voor bemiddeling een mediator.
 2. Wanneer bemiddeling niet werkt, kun je een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP kan, indien de camera inbreuk pleegt op jouw privacy, jouw buren verplichten de camera anders te richten of weg te halen. Je kunt hier een klacht indienen. Let wel op dat wanneer je voor dit geschil tegelijkertijd een juridische procedure hebt lopen, de AP jouw klacht meestal niet in behandeling neemt. De gemiddelde afhandelingstermijn voor klachten bij de AP is 6 maanden.
 3. Als laatste redmiddel is de mogelijkheid om juridische stappen te nemen. Neem deze stap alleen als de andere acties niet hebben gewerkt. Win juridisch advies in bij een juridisch specialist en laat je adviseren. Er is namelijk wetgeving camerabewaking woning. Met name door de regels omtrent privacy. De jurist/advocaat kan jouw buren, met een ingebrekestelling, sommeren de camera weg te halen of anders te richten. Indien jouw buren hier niet op reageren kan je dit, indien je daarvoor kiest, bij de rechter laten voorkomen. Je mag dus niet op eigen houtje zelf de camera van de buren verstoren.

Hoe hoog mag een beveiligingscamera opgehangen worden?

Er is geen wet die regels oplegt voor de hoogte van een beveiligingscamera. Het is wel zo dat hoe hoger je de camera ophangt, hoe groter de kans is dat je mensen hun privacy schendt. Voor het identificeren van personen op jouw erf wordt door verschillende camera bedrijven aangeraden om de camera op te hangen op een hoogte van 2,5 – 3 meter.

Mogen opgenomen beelden op internet worden geplaatst?

Het beeldmateriaal van een beveiligingscamera mag alleen online geplaatst worden wanneer er geen gefilmde mensen op staan of wanneer die mensen daarvoor toestemming hebben gegeven. Staat er dus wel beeldmateriaal van jou of iemand anders op internet zonder jouw toestemming, maak hier dan een screenshot van en dien een verzoek in bij de websitebeheerder om deze beelden te verwijderen. Reageert de websitebeheerder niet? Neem dan contact op met een juridisch specialist persoonsgegevens. 

Eigen camera aanmelden bij de politie

Sommigen mensen denken dat het verplicht is om een bij de woning opgehangen camera te registreren bij de politie. Dit is Belgische wetgeving en is in Nederland niet het geval. In België is het verplicht om, wanneer je een camera hebt geïnstalleerd bij jouw woning, deze aan te melden bij de politie. In Nederland is dit niet verplicht. Je kunt dat wel vrijwillig doen bij het “camera in beeld” programma van de Politie Nederland.

Dit is een systeem die alle particuliere- en overheids camera’s op een kaart weergeeft. Met dit systeem heeft de politie een overzicht van waar camera’s hangen en wat er opgenomen wordt. Zo kan er bijvoorbeeld bij een inbraak in jouw wijk door de politie gevraagd worden naar de beelden van een camera. Zij kunnen bij aanmeldingen niet direct meekijken, maar moeten de beelden opvragen. Je kunt je hier aanmelden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved