Is er een vergunning nodig voor een dakkapel?

Wanneer is een dakkapel vergunningvrij?

Een dakkapel mag vergunningvrij worden gebouwd als het aan de achterkant van de woning(op het achterdakvlak) of aan de zijkant(op het zijdakvlak) wordt gebouwd, mits het niet richting het openbaar toegankelijk gebied wijst en voldoet aan de volgende vereisten. Een vergunning voor een dakkapel krijg je dus wanneer je aan een aantal eisen voldoet.

De dakkapel moet:

  1. een plat dak hebben;
  2. gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger zijn dan 1.75 meter;
  3. aan de onderzijde meer dan 0,5 meter en minder dan 1 meter boven de dakvoet zijn;
  4. aan de bovenzijde meer dan 0,5 meter onder de daknok zijn;
  5. aan de zijkanten meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak zijn.
  6. niet op een woonwagen, een tijdelijk gebouw, een recreatiewoning of een illegaal gebouw worden gebouwd.

Wat is een achterdakvlak

Een achterdakvlak is het schuine dak aan de achterzijde van je woning.

Wat is een zijdakvlak

Een zijdakvlak is het schuine dak aan de zijkant van je woning.

Direct een vergunning dakkapel; Toch wel vergunningsvrij

Een dakkapel mag wel op het dak aan de voorzijde of richting openbaar gebied worden geplaatst als aan vereisten 1 tot en met 6 wordt voldaan èn dit in het bestemmingsplan is toegestaan en er geen welstandseisen gelden. 

Let op

Indien je bouwplan voldoet aan een van deze vereisten kun je de dakkapel gaan bouwen. De regels uit het bestemmingsplan en de redelijke eisen van welstand zijn dan niet van toepassing. Er zijn echter wel overige regels van toepassing, zoals het bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Het gaat hier bijvoorbeeld om het veilig bouwen van de dakkapel en het minimaal twee meter afstand houden tussen een raam en de erfgrens van je buren. Advies is om altijd eerst met de buren te overleggen over een voorgenomen bouwplan.

Zo kan het bouwplan eventueel nog worden aangepast. Achteraf is dat haast onmogelijk. Wanneer je een vergunning dakkapel wilt, moet je dus vooruit plannen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Wanneer je niet voldoet aan de vereisten in dit artikel, heb je een omgevingsvergunning nodig. 

Stap 1: dien je bouwplan in bij de gemeente. Je kunt meteen een vergunning aanvragen, maar je kunt ook eerst om een principe-uitspraak vragen van het college van B&W. Dit is bij de meeste gemeenten gratis. Als je dan zekerheid hebt, kun je de aanvraag indienen. De gemeente kan bij afwijzing ook vertellen wat de reden hiervan is.

Stap 2: als de aanvraag niet compleet is vraagt de gemeente om aanvullende stukken. De gemeente geeft een redelijke termijn om deze stukken alsnog aan te vullen. 

Stap 3: de gemeente beoordeelt je vergunningaanvraag aan de hand van het bestemmingsplan, het bouwbesluit en het gemeentelijk beleid. 

Stap 4: de gemeente laat binnen acht weken weten of je een vergunning krijgt. Bij de vraag om aanvullende stukken zal de gemeente deze termijn opschorten. Als de acht weken voorbij zijn is de vergunning van rechtswege verleend.

Dit geldt alleen voor vergunning met een reguliere procedure. De gemeente laat weten in welke procedure je zit. Voor een dakkapel zal dit veelal een reguliere procedure zijn. 

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved