Heb ik een vergunning nodig voor het bouwen van een schuur?

schuur vergunning

Je mag een schuur vergunningsvrij bouwen in het achtererfgebied (achtertuin). Er zijn wel regels verbonden voor het vergunningvrij bouwen van deze schuur. Deze regels hebben betrekking op:

 • De plaats van de schuur, in combinatie met de hoogte.
 • De oppervlakte van de schuur.
 • De afstand van de schuur tot het hoofdgebouw.

Er gelden bij monumenten en beschermd stads- en dorpsgezicht andere regels.

Voordat je het artikel verder in duikt, kan je via de vergunningschecker op https://www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home kijken of jouw bouwwerk vergunningvrij is of niet. Indien je meer informatie wilt over het vergunningvrij bouwen van een schuur, lees dan verder.

Een schuur bouwen zonder vergunning is namelijk niet altijd mogelijk.

Plaats van de schuur

Een schuur mag, met regels, vergunningvrij gebouwd worden in het achtererfgebied. Het achtererfgebied is de tuin achter de woning. Het gaat dan specifiek om de tuin vanaf de achterzijde van de woning.

Indien de schuur niet meer dan 4 meter van het hoofdgebouw (woning) afstaat dan mag de schuur niet hoger zijn dan:

 • 5 meter,
 • 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw,
 • het hoofdgebouw zelf.

Indien de schuur wel meer dan 4 meter van het hoofdgebouw afstaat dan gelden de volgende regels:

 • indien hoger dan 3 meter: voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet hoger dan 3 meter, de daknok gevormd door twee of meer schuine dakvlakken, met een hellingshoek van niet meer dan 55°, en waarbij de hoogte van de daknok niet meer is dan 5 meter en verder wordt begrensd door de volgende formule:

maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3;

 • de schuur moet functioneel ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw, tenzij het huisvesting betreft in verband met mantelzorg.

Verder gelden voor beide situaties de volgende regels:

 • de schuur moet op een afstand van meer dan 1 meter vanaf openbaar toegankelijk gebied staan, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn,
 • de ligging van een verblijfsgebied als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012, in geval van meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste bouwlaag,
 • niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte,
 • niet aan of bij: 
  • een woonwagen,
  • een hoofdgebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een bij die vergunning aangegeven termijn verplicht is de voor de verlening van de vergunning bestaande toestand hersteld te hebben,
  • een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden;

Indien je een bouwwerk in het voorerfgebied vergunningvrij wil bouwen dan mag deze niet hoger zijn dan 1 meter en mag de oppervlakte niet groter zijn dan 2 m2. 

Oppervlakte van de schuur

De oppervlakte van de schuur mag niet meer zijn dan:

 • bij een oppervlakte kleiner of gelijk aan 100m2: maximaal 50% van dat bebouwingsgebied (bereken hier je bebouwingsgebied),
 • bij een oppervlakte groter dan 100m2 en kleiner dan of gelijk aan 300m2: 50m2 + 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2 (dus bij 300 = 300 – 100 = 200 * 20% = 40 + de standaard 50 = 90),
 • bij een oppervlakte groter dan 300m2 = 90m2 + 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2 tot een maximum van 150m2.

Daarnaast staat in de wet beschreven in welke gevallen je vergunningvrij kunt bouwen. Dit staat beschreven in bijlage 2 van de BOR (besluit omgevingsrecht). Deze kun je hier vinden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved