Hoe komt een overeenkomst tot stand?

De wet schrijft voor: “Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.”

Oftewel: Een overeenkomst komt tot stand wanneer het aanbod van “partij A” wordt aanvaard door “partij B”. Ook kan een overeenkomst tot stand komen tussen meerdere partijen.

De aanvaarding van een aanbod kan in iedere vorm plaatsvinden. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Mondeling: bijvoorbeeld bij de koop van een ijsje bij de lokale ijszaak.
  • Digitaal: bijvoorbeeld bij de bestelling van een product op een webshop of via e-mail.
  • Schriftelijk: bijvoorbeeld bij het ondertekenen van een huurovereenkomst op papier.

Daarnaast is het ook mogelijk dat bijvoorbeeld een schriftelijke offerte mondeling wordt geaccepteerd. Het is wel zo dat er soms regels worden gesteld omtrent aanvaarding. Zo staat er soms in een offerte of algemene voorwaarden dat aanvaarding alleen via schriftelijke bevestiging plaats kan vinden. Maar ook bij het kopen van een huis wordt vanuit de wet verplicht gesteld dat dit verloopt via een notariële akte.

Wat is een overeenkomst volgens de wet?

“Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer een verbintenis aangaan.”  Een ander woord voor overeenkomst is contract.

Wat moet er in een overeenkomst staan?

Een overeenkomst moet bestaan uit een aanbod die de essentiële onderdelen bevat van de overeenkomst. De andere partij(en) moet het aanbod met simpelweg een “ja” kunnen accepteren. Dit houdt dus in dat bijvoorbeeld het object dat verkocht wordt en de prijs daarvan in het aanbod zijn opgenomen.

Op welke wijze vervalt een aanbod?

Een aanbod kan worden herroepen, tenzij er een termijn van aanvaarding opgenomen is. 

Voorbeeld: Je krijgt een offerte van een glazenwasser voor het wassen van de ramen voor 30 euro. Op de offerte staat een geldigheidstermijn van 14 dagen. Het aanbod is in dit geval 14 dagen geldig.

Herroeping is alsnog wel mogelijk als de aanbieder aangeeft dat hij binnen deze geldigheidstermijn alsnog het aanbod wil intrekken. Als de aanvaarder het aanbod al heeft aanvaard, kan het aanbod niet meer ingetrokken kan worden.

Voorbeeld: De glazenwasser heeft een fout gemaakt in de prijs en trekt het aanbod na drie dagen in. Dit mag wanneer hij dat heeft aangegeven in zijn algemene voorwaarden of in de offerte en jij de offerte nog niet had ondertekend. Indien jij de offerte na twee dagen al wel had ondertekend kan de glazenwasser de offerte niet meer intrekken.

Vrijblijvend aanbod

Wanneer in het aanbod wordt opgenomen dat het aanbod vrijblijvend is kan het aanbod worden ingetrokken nadat het aanbod is aanvaard. Dit moet dan wel zo spoedig mogelijk na de aanvaarding gebeuren. 

Voorbeeld: Je accepteert de offerte van de glazenwasser, maar hij is toch niet helemaal blij met de voorwaarden, dan kan hij deze intrekken. Mits hij het vrijblijvend aanbod heeft beschreven in de offerte of in zijn algemene voorwaarden.

Mondeling aanbod

Een mondeling aanbod vervalt direct wanneer deze niet meteen wordt aanvaard.

Schriftelijk en/of digitaal aanbod

Als er geen termijn is gegeven, dan vervalt het aanbod wanneer het niet binnen redelijke termijn is aanvaard. Vaak staat er daarom in een offerte een geldigheidsdatum. Wanneer de geldigheidsdatum is verstreken vervalt het aanbod. Het kan ook zo zijn dat in de algemene voorwaarden van een bedrijf iets wordt opgenomen over de geldigheidsduur van de offertes van het bedrijf.

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved