Energiecontract opzeggen

energiecontract

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je jouw energiecontract wilt opzeggen. Maar onthoud dat dit een overeenkomst is voor een langere tijd.

Iedere maand betaal je een vast bedrag voor het gas en licht dat wordt geleverd op jouw adres. Dit bedrag is een voorschotbedrag en is een voorschot op het definitieve bedrag. Het definitieve bedrag kan pas achteraf berekend worden waardoor een voorschotbedrag altijd een schatting is.

Betaalde je te veel als voorschot? Dan krijg je bij de definitieve berekening het verschil terug. Betaalde je te weinig voorschot? Dan moet je bij de definitieve berekening het verschil bijbetalen. De definitieve berekening vindt altijd plaats binnen 8 weken na het einde van het (contract)jaar.

Voorschot te hoog

Het kan best zo zijn dat je voorschot elk jaar te hoog is waardoor je jaarlijks geld terugkrijgt. Indien dat het geval is kun je jouw energieleverancier vragen om het voorschotbedrag te verlagen.

Aanbieding andere energieleverancier goedkoper

Je ziet het de laatste jaren erg veel voorkomen. Aanbiedingen voor gas en licht die vele malen goedkoper lijken dan jouw huidige contract. Het gras is altijd groener aan de overkant zeggen we dan maar, want vaak is deze aanbieding helemaal niet goedkoper.

Er zijn vele trucjes die deze verkopers gebruiken om het aanbod positiever te schetsen dan het daadwerkelijk is. Zo wordt vaak de berekening gedaan op basis van gas en licht gegevens van jaren geleden. Het kan zelfs zo zijn dat de woning op dat moment niet bewoond werd of dat er iemand anders woonde die minder verbruik had. Ook worden vaak de vastrechtkosten van gas en licht niet benoemd. Let daarom goed op bij dit soort aanbiedingen. 

Energiecontract opzeggen in de praktijk

Er zijn drie momenten waarop je jouw energiecontract kunt opzeggen.

 1. Op het moment dat jouw energiecontract afloopt.
  Indien jouw energiecontract afloopt dan hoef je geen opzegvergoeding te betalen en is de opzegtermijn 30 dagen.
 2. Na de einddatum van jouw energiecontract
  Wanneer jouw energiecontract is verlopen mag de energieleverancier jouw contract stilzwijgend verlengen voor onbepaalde tijd. Stilzwijgend betekent dat zij jou niet hebben benaderd met een nieuw voorstel en jij hier akkoord mee bent gegaan. Jouw energiecontract is dan maandelijks opzegbaar. Houdt rekening met een opzegtermijn van 30 dagen.
 3. Voor de einddatum van jouw energiecontract
  Wanneer je een maandcontract hebt, ook wel variabel contract genoemd, dan zul je geen opzegvergoeding hoeven te betalen. Indien je een contract hebt voor langere tijd, bijvoorbeeld een jaar, dan kan je te maken krijgen met een opzegvergoeding. Dit komt omdat je waarschijnlijk ook een prijsvoordeel hebt gekregen van de energieleverancier voor het afsluiten van een lange termijn energiecontract. Zo kun je vaak voor een jaar of langer de energieprijs vastzetten. 

Het kan zo zijn dat je een minimale afnameperiode hebt afgesproken met jouw oude energieleverancier. Let hier dan ook op zodat je niet het nieuwe contract start wanneer je nog gebruik maakt van jouw oude energieleverancier. Hierdoor kunnen namelijk extra kosten in rekening worden gebracht. 

Let op! In veel gevallen geldt er een maximale opzegvergoeding waaraan energiebedrijven zich moeten houden.

Maximale opzegvergoeding energie particulieren

De hoogte van de maximale opzegvergoeding hangt af van hoelang het nog duurt voordat het contract afloopt. Hieronder een schema met de maximale opzegvergoeding. Let op dat wanneer je energie en gas beide opzegt deze tarieven maximaal twee keer gerekend kunnen worden. 

Hoe lang duurt het voordat het contract afloopt | Maximale opzegvergoeding

< 1,5 jaar  | 50 euro
1,5 > 2 jaar | 75 euro
2 > 2,5 jaar | 100 euro
2,5 jaar > | 125 euro

Maximale opzegvergoeding energie zakelijk

Een energiebedrijf mag een opzegvergoeding vorderen wanneer je het energiecontract opzegt als aan de volgende twee zaken voldaan wordt:

 • je stopt het contract voor de einddatum van het contract en
 • er is een opzegvergoeding opgenomen in het contract of de algemene voorwaarden van het contract.

Indien dat het geval is en jij als bedrijf een kleinverbruiker bent, dit houdt in dat de gasaansluiting een maximale capaciteit heeft van 40m3(n) uur of een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3×80 A, dan zijn er drie rekenmethodes die kunnen gelden. Deze methodes mogen alleen gebruikt worden wanneer één van deze methodes gekozen wordt en het bedrijf aangeeft welke methode gehanteerd wordt.

 1. De opzegvergoeding is maximaal 15% van wat je als je klant gebleven was verbruikt zou hebben.
 2. De opzegvergoeding wordt berekend op basis van het verschil tussen de marktprijs van het contract toen je overstapte en de verwachte opbrengst van het contract als je klant was gebleven. En een vergoeding van 50 euro aan administratiekosten.
 3. De opzegvergoeding bedraagt 100 euro voor elk jaar dat je eerder hebt opgezegd.

Tot wanneer mag een energieleverancier een opzegvergoeding vragen?

De energieleverancier zal binnen zes weken na jouw overstap de eindafrekening moeten sturen. Aan deze eindafrekening moet de opzegvergoeding toegevoegd zijn. Is dit niet het geval? Dan hoef je geen opzegvergoeding te betalen. Soms wordt er toch gewoon een factuur gestuurd, deze hoef je niet te betalen.

Nieuw energiecontract ongedaan maken

Wanneer je net een nieuw energiecontract hebt afgesloten via de telefoon, per email, via het internet, of zelfs aan de deur of op straat dan heb je, als je consument bent, te maken met de wet koop op afstand.

Deze wet geeft jou als consument bepaalde rechten zoals een termijn van 14 dagen waarbinnen de koop alsnog ongedaan gemaakt kan worden. Je kunt dan van de koop afzien zonder opgave van reden. Voorbeeld: Je sluit op 5 juni een nieuw energiecontract af en bevestigt dit per mail op 6 juni. Je hebt dan bedenktijd tot en met 20 juni.

Daarnaast is het zo dat de verkoper een informatieplicht heeft. Dit houdt in dat hij bepaalde zaken moet vermelden over de wet koop op afstand. Doet hij dit niet? Dan wordt jouw bedenktermijn verlengd met een jaar. Dit gaat om de volgende zaken:

 • In het contract moet staat dat je een bedenktijd hebt van 14 dagen.
 • Er moet een naam en adres van het bedrijf in staan waaraan je kunt melden dat je het product of de dienst toch niet meer wilt.
 • Zit er een product bij dat onaangetast moet blijven of zit er een bestand bij dat je zou kunnen kopiëren? Dan moet in het contract beschreven staan dat je bijvoorbeeld de zegel niet mag verbreken.
 • Je moet een formulier krijgen waarmee de koop ongedaan gemaakt kan worden. Dit hoeft niet direct bij online aankopen, maar wel nadat je er om vraagt.

Let op! Voldeed het bedrijf niet aan deze regels, dan krijg je een jaar bedenktijd erbij. Maar wanneer het bedrijf binnen dat jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, dan is vanaf dat moment de bedenktijd terug naar 14 dagen, gerekend vanaf het moment dat het bedrijf heeft voldaan aan de informatieplicht.

Wat is een energiecontract voor onbepaalde tijd?

Wanneer je een energiecontract hebt afgesloten voor onbepaalde tijd, dan zit je niet vast aan een periode of aan een vast tarief. Dit gebeurt ook wanneer jouw energiecontract eindigt en deze stilzwijgend verlengd wordt. Dan gelden de variabele tarieven en is het energiecontract maandelijks opzegbaar. Het energiecontract opzeggen is dan dus iedere maand mogelijk.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved