Wat is steigerrecht en ladderrecht?

ladderrecht

Als jij in de tuin van je buurman moet zijn om werkzaamheden of onderhoud aan je huis te verrichten, kun je gebruik maken van het steiger- of ladderrecht. De buurman kan dit niet zo makkelijk weigeren. Moeten de buren mij toelaten voor onderhoud?

Wanneer kun je dit recht afdwingen:

  1. Je moet werkzaamheden verrichten;
  2. aan een onroerende zaak (bijvoorbeeld jouw huis of schuur);
  3. je kunt deze werkzaamheden niet op een andere manier verrichten dan via het erf van jouw buurman; 
  4. je moet de buurman op de hoogte stellen van wanneer je dit gaat doen;
  5. je betaalt een eventuele schadeloosstelling.

Dit kan niet als jouw buurman gewichtige redenen heeft dit gebruik te weigeren of het tijdstip wil uitstellen.

1. Werkzaamheden

Als je werkzaamheden moet verrichten kom je al gauw toe aan dit vereiste.

2. Onroerende zaak

Onroerende zaken zijn zaken die duurzaam met de grond verenigd zijn. Dit zijn onder meer gebouwen. Een roerende zaak is bijvoorbeeld een bureau. Deze kun je gemakkelijk verplaatsen en is niet aan de grond verbonden. Een gebouw is dat niet en is voor langere tijd met de grond verbonden. 

3. Noodzakelijk van gebruik van buurman zijn grond

De noodzakelijkheid van de werkzaamheden staan niet ter discussie. Wel moet goed gelet worden op de vraag of de werkzaamheden niet op een andere manier kunnen worden verricht. Als dit leidt tot onredelijk hoge kosten, zal de buurman moeten meewerken.

4. De buurman op de hoogte stellen

Je moet de buurman op de hoogte stellen van jouw plan en een datum en tijd aangeven.

5. Je betaalt een eventuele schadeloosstelling

Als het gebruik van het erf van de buurman schade toebrengt, zal je deze schade moet betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verwijdering en terugplaatsing van een hek, omdat je anders niet de werkzaamheden kunt uitvoeren. 

Ladderrecht kan zelfs verder gaan

Dit recht ziet niet alleen op het plaatsen van ladders of steigers, maar bijvoorbeeld ook op het verplaatsen van bouwmaterialen waarvoor een doortocht moet worden verleend. 

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved