Hoe hoog mag een (groene) afscheiding zijn tussen buren?

groene erfafscheiding

Een erfafscheiding staat vaak op de erfgrens en is bijvoorbeeld een schutting of een coniferenhaag. Deze mag je op eigen grond plaatsen, of op de erfgrens in overleg met de buren. Hoe je weet wat je perceelgrens is, kun je vinden in het kadaster. De regels voor een groene erfafscheiding zijn afhankelijk van een aantal factoren die we hieronder allen langslopen.

Groene erfafscheiding achter het huis

De hoogte van een erfafscheiding achter de voorgevel van je woning is maximaal 2 meter. Het gaat dan om een schutting of hek. Een groene erfafscheiding, zoals bijvoorbeeld coniferen of een beukenhaag, heeft geen wettelijk maximum hoogte.

Groene erfafscheiding voor het huis

Een erfafscheiding in de voortuin mag maximaal 1 meter hoog zijn. Het gaat hier om de voortuin vanaf de voorgevel van je woning.

Hoogte heg en afstand tot de schutting

Er zijn geen wettelijke regels voor de maximale hoogte van een heg. Dit geldt zowel voor de groene erfafscheiding voor je huis en achter je huis. Wat bijzonder is, is dat een boom een minimale afstand van 2 meter moet hebben tot de erfgrens. Voor heggen en heesters geldt een minimale afstand van 0,5 meter. Dit staat in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek. In de praktijk zou je dus een boom of haag als erfafscheiding mogen gebruiken, maar dan ook écht op de erfgrens. Zodra de boom of heg binnen de twee, respectievelijk, een halve meter van de erfgrens af staat, is dit niet toegestaan volgens het Burgerlijk Wetboek.

De afstand tot de erfgrens is overigens niet relevant indien deze niet hoger zijn dan de hoogte van de erfafscheiding. 

Een struik mag boven de schutting uitsteken. Als de struik van de buren over de schutting heen groeit in jouw tuin mag je deze snoeien. Hiervoor moet je eerst de buren aanmanen om de takken weg te nemen. Indien zij dit alsnog achterwege laten, mag je de takken snoeien en deze houden. Dit staat in artikel 5:44 van het Burgerlijk Wetboek. Dat geldt ook voor vruchten die in jouw tuin vallen. Deze mag je houden. Dit staat in artikel 5:45 van het Burgerlijk Wetboek.

Let op! 

De gemeente waarin je woont kan andere regelgeving hebben. In bijvoorbeeld het bestemmingsplan, een algemene plaatselijke verordening of misschien zelfs wel in je koopcontract kan bijvoorbeeld staan dat een groene erfafscheiding in de voortuin maximaal 60 centimeter mag zijn. Ook kan in een algemene plaatselijke verordening worden geregeld dat een kleinere afstand is toegestaan van een boom tot een schutting. 

Wat als de buren geen schutting willen?

Als je een schutting wil bouwen op de erfgrens heb je met twee eigenaren te maken. Willen de buren geen schutting? Dan kun je vorderen dat de buren meewerken aan het plaatsen van een schutting van twee meter hoog. Dit staat in artikel 5:49 van het Burgerlijk wetboek. De buren moeten de helft van de kosten betalen. Je kunt er ook voor kiezen om de schutting op eigen grond te plaatsen. De buren hoeven hier niet aan mee te betalen. Bij een huurwoning moet je toestemming vragen aan de verhuurder. De verhuurder is eigenaar van het pand.

Buren hebben lelijke schutting

Als je een lelijke schutting op de erfgrens hebt staan kun je met de buren overleggen een nieuwe schutting te plaatsen. De kosten zijn dan voor beiden de helft. Als de buren geen nieuwe schutting willen plaatsen kun je ervoor kiezen om de schutting aan jouw kant iets mooier te maken. Door bijvoorbeeld de schutting te schilderen of plantjes op te hangen. Dit is toegestaan. Als je toch een nieuwe schutting wil, dan kun je deze op eigen perceel plaatsen of je kunt het afdwingen bij de rechter. 

Wateroverlast van buren

Als eigenaar van een woning met tuin ben je verplicht de afwatering goed te regelen. Zo mag het water van jouw dak niet belanden op het erf van de buren. Dit geldt ook voor water in de tuin. Het is dus van belang om de hoogte van de tuin op ongeveer hetzelfde niveau te houden als de buren. Let hier op het bepaalde in artikel 5:52 en 5:53 van het Burgerlijk wetboek. Afwatering mag wel via de openbare weg gebeuren, tenzij dit verboden is in bijvoorbeeld een algemene plaatselijke verordening of een andere wettelijke bepaling. 

Let op: als het water van nature afloopt van een hoger gelegen perceel op een lager gelegen perceel, dan moet het water ontvangen worden. Dit staat in artikel 5:38 van het Burgerlijk Wetboek. De vraag is dan uiteraard of de tuin waarvan waterlast afkomstig is van nature aanwezig is, of dat er bepaalde wijzigingen zijn aangebracht, zoals een ophoging met tegels of gras.

Hoe hoog mag een schuur zijn?

Een schuur mag binnen 4 meter van het hoofdgebouw niet hoger zijn dan 30 centimeter boven de eerste verdieping. Als de woning gelijkvloers is, zoals een bungalow, dan mag de schuur niet hoger zijn dan het hoofdgebouw.

Buiten 4 meter van het hoofdgebouw mag de goothoogte van de schuur niet hoger zijn dan 3 meter. De nokhoogte mag maximaal 5 meter zijn.

Een schuur moet wel op 1 meter afstand worden gebouwd van openbaar gebied.

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved